2 núm ty Pur Size L cho bình cổ rộng Milk Safe

Xuất xứ Thái Lan,Núm ty silicone mềm, giúp sữa chảy đều

2 núm ty Pur Size L cho bình cổ rộng Milk Safe