Băng rốn baby xanh 10M/hộp

20,000 

Băng rốn Baby, bao gồm vòng băng và gạc, đều được tiệt trùng đúng theo tiêu chuẩn của các sản phẩm dùng trong y tế.

Băng rốn baby xanh 10M/hộp

20,000