Núm ty Wesser cổ rộng siêu mềm (size L, 7M+, Y cut)

115,000 

Núm ty Wesser cổ rộng siêu mềm (size L) được thiết kế có lỗ chống đầy hơi giúp giảm lượng khí dư khi bú, giúp sữa chảy đều hơn.

Núm ty Wesser cổ rộng siêu mềm (size L, 7M+, Y cut)

115,000